Skip Navigation
 

11. IMPERIALIZM EGIPSKI

Piramidy

PIRAMIDY BUDOWANO Z BETONU

W początku XII 2006 media podały, że EKSPERCI AMERYKAŃSCY I FRANCUSCY STWIERDZILI, IŻ PIRAMIDY EGIPSKIE BUDOWANO Z BETONU. Dla mnie jest to ważne, gdyż w szkole podstawowej w Myśliborzu nauczycielka historii mówiła, że Szukano kamieniołomu z którego był kamień na piramidy, i znaleziono taką skałę tylko w Afryce Południowej. Dziś jednak wiadomo, że TAKA SKAŁA w przyrodzie nie występuje.

Gdy przeczytałem, że w piramidzie Cheopsa znaleziono dłuto do obróbki kamienia, ZALANĄ betonem stalową kątownicę i ślady piły DIAMENTOWEJ to ogłosiłem, że ciosy kamienne Pałacu Pana we Wrocławiu obrabiano piłą diamentową a cement na budowę piramid egipskich pochodził z Istrii, co POTWIERDZONO w piramidach w Bośni, budowanych z betonu z domieszką ŻWIRU. CEMENT na budowę piramid powinien pochodzić z Istrii, gdzie mamy dobry wapień i węgiel. Znaczy to, że w Istrii BYŁY CEMENTOWNIE EGIPSKIE a nazwa półwyspu pochodzi od Drogi do Dunaju-ISTERU.

Złoto archeologiczne pojawia się w Bułgarii 4000 l. pne, co było argumentem za bałkańskim pochodzeniem metalurgii brązu. To jest argumentem, że Skarb Cheopsa, o którym pisze Prus w Faraonie, nie był miedziany. Skarb ten pochodził z wywłaszczenia świątyń przez Snofrena, co dało mu 100.000 robotników budowlanych ze środkami utrzymania w postaci folwarków, którzy przez 10 lat budowali TAMĘ NA NILU w Kairze, która Napełniała KANAŁY BUDOWLANE.

W połowie lat 80. spowodowało to aferę, gdyż 2 francuskich egiptologów "wywnioskowało" z mych pism, że Skarb Cheopsa jest POD JEGO PIRAMIDĄ. Ja bowiem interpretowałem KANAŁY NA PUSTYNI jako napełniane TAMĄ Snofrena na Nilu dla dowozu bloków magalitycznych a teraz Cementu z Istrii przez śluzę w Kairze. Tłumaczy to też megalityczne mury poligonalne jako LANE z betonu lub bazaltu topionego fosforem, o czym zdaje się świadczyć III krypta katedry wrocławskiej, gdzie sprowadziłem w r. 1996 Bundestag, który finansował odbudowę krypty II.

Jolanta Zarembina, INDIAŃSKI ŚLAD – Kamień leżący na podkieleckim wzgórzu może być jednym z naszych najcenniejszych zabytków. Są na nim jedyne znane w Polsce neolityczne ryty (Newsweek Polska, 26 II 2006, s. 80-81)

W latach 80-tych poszukujący dinozaurów paleontolodzy odkopali w podkieleckiej wsi naskalne rysunki, ale wezwani archeolodzy uznali je za średniowieczne. Odkrywcy zwrócili jednak uwagę na podobieństwo do naskalnych rytów Dzikiego Zachodu USA, datowanych na kilka tysięcy lat więc kieleckie znalezisko opublikował Bulletin of the New Mexico Museum of Natural History and Science. Trzeba zacząć od tego, że jest to kultura megalityczna, gdyż ważący kilka ton odłup piaskowca został przywleczony, co świadczy, że robili to fachowcy w MIEJSCU WAŻNYM.

Wiktor Kałasznikow w książce ATLAS TAJEMNIC I ZAGADEK – (Dawne cywilizacje; Tom 2: Tajemnice pochodzenia narodów, Dzieje pradawnych krain, Potężni władcy, Bellona W-wa 2003) omawia rysunki naskalne w Szwecji jako dokument inwazji przez Ariów Europy Środkowej. Odpowiedziałem, że Serenowie kultury amfor kulistych dokonali inwazji Pomorza poprzez zbudowany przez Tartess-Tanger zamek Hamleta w Helsingorze, a Helenowie kultury pucharów lejkowatych z Jutlandii. Rysunki szwedzkie są dowodem KONFISKATY ZIEMI, gdyż mówią, że TO PORT WOJENNY, a podobne znaczenie ma rysunek pod Kielcami, który przedstawia PATROL WOJSKOWY, którego przewodnik gra na trąbce. Żołnierze mają małe wandalskie tarcze i po 2 "pokojowe" pióra na hełmach. Helsinki znaczyły Grecką Wieś a Helsingor Grecki Zamek.

Słowianie wynaleźli Kapelusz, gdyż tarcza wandalska była do fechtunku więc miała szpikulec, który się łamał. Wobec tego wojownik miał 2 umba: jedno na tarczy a drugie rezerwowe na głowie jako hełm – i stąd pruska pikenhauba i cios bykiem. O ile rysunki szwedzkie przypisuję kulturze pucharów lejkowatych czyli Hellenom to rysunek kielecki kulturze amfor kulistych czyli Serenom, co pozwala na datowanie go. Ponieważ rytownik uczył się fachu w STANIE UTAH to nie mógł być powrocińcem z Czech w poł. XXII w. pne, ale był podkomendnym Szreniawy z Pomorza w XXVI w. pne – co daje do myślenia, że wojownicy kultury amfor kulistych wycofali się przed Egipcjanami ZA PILICĘ, i z tej racji kamień Zakopali, który dzięki temu nie uległ erozji.

JZ wspiera tezę o pochodzeniu rytownika z UTAH genetyką, która wykazała pokrewieństwo pierwotnych Indian amerykańskich z Europejczykami. Ja już w r. 1965 ogłosiłem amerykańskie pochodzenie "greckiej" kultury pucharów lejkowatych i słowiańskiej amfor kulistych, co zostało potwierdzone odkryciem Atlantydy Europejskiej k. Drezna. Europejska Atlantyda była efektem SUDECKIEJ metalurgii żelaza i stali, co kwalifikuje Atlantydę Platona na amerykańskie władztwo Tartessu na konwencjach stalowniczych z Wrocławiem i Krakowem.

Stan Illinois stracił dużo ignorując mnie, gdyż TYLKO JA tłumaczyłem zasadność donosów o rabowaniu jakiejś starożytnej amerykańskiej nekropolii IBERO-BERBERYJSKIEJ, tak że policja zajęła się sprawą dopiero po interpelacji w Kongresie USA, z 10-letnim opóźnieniem. Chodzi o Jaskinię Burrowsa, gdzie jakiś przesiedlony przez Tartess do Europy lud ukrył swe skarby, które zostały znalezione z satelity, gdyż było tam też złoto.

Podkielecki kamień może być faktycznie bardzo cennym zabytkiem, jako dokument pojawienia się Słowian. Jeśli ok. r. 2600 pne stanął w Kielcach garnizon Serenów to podobnych kamieni powinno być tam więcej w otaczających miasto miejscach WIDOKOWYCH, przy których stały warty. Przed wycofaniem się Serenów za Pilicę kamienie zostały zakopane, gdyż mówiły: MIEJSCE PATROLOWANE I OTRĄBIONE. II argumentem jest pałac Biskupi jako Szreniawy, który po wycofaniu się z Kielc zbudował sobie Ujazdów, który nazwą bałtyjska nie jest.
 
 
« powrót|drukuj