Skip Navigation
 

06. EUROPEJSKA ATLANTYDA

Pan

PIERWSZA KATEDRA HRADCZAŃSKA JAKO RELIKT MATRIARCHATU

I katedra hradczańska była sanktuarium MATRIARCHATU. Jedyny wizerunek rotundy hradczańskiej jest w Kronice Schedla na miedziorycie PRAGA, który przedstawia miasto podczas budowy gotyckiej katedry HALOWEJ w r. 965.

Gdy w 955 r. zginął nad Regnicą stary witeź to Młody złożył zaraz hołd trybutarny dowodzącemu odsieczą dla Ottona I Bolesława Srogiego a ten przyrzekł mu pomoc w Odzyskaniu Powołża – wobec czego PRAGA Schedla to dowód wypełniania przez Prawdziców kontraktu trybutarnego, polegającego też na zbudowaniu mostu Judyty, którego tympanon fundacyjny przedstawia właśnie Hołd młodego witezia z Kurska dla Bolesława I, oraz zaawansowanie budowy katedry GODNEJ RZYMU, którą zburzyli po bitwie pod Suchymi Krutami Brandenburczycy. Rotundę św. Vita zburzono w 1060 r. budową na jej miejscu obecnej wieży Południowej.

Praga była zawsze feministyczna a mit Pana mówi o matriarchalnej Pradze, którą Arabowie nazywali FRAG, ale pierwotnie Praga zwano też OLIMPIONEM. Była tam siedziba Bogini Kybele, której PSEM był Pan, którego Grecy przedstawiali jako KOZIOROŻCA, bo w Sudetach żył koziorożec czeski. Grał na kilku fletach na raz, co nazywano Fletnią Pana i pięknie tańczył. Grecy twierdzili, że Pan UWOLNIŁ LUDZI OD GŁODU, co wypada rozumieć, że wprowadził SPRZĘŻAJNĄ UPRAWĘ ROLI, co łączy go z metalurgią sudecką.

Pan był synem owdowiałej po Apollu Dropi u która zatrudnił się pasterz Hermes. Ponieważ zapłaty nie przyjął to ta musiała mu się oddać. Dropia uradziła Pana-Koziorożca, który Radzie Starszych nie spodobał się więc Hermes zaniósł go w zajęczym futerku na Olimp, gdzie się wychował. Tam służył Wielkiej Bogini KYBELE. Gdy dorósł zakochał się w nimfie, która była tak piękna, że Bogowie zażądali za nią ZBUDOWANIA ŚWIĄTYNI. Ten zbudował klasztor BREVNOW, na wzór katedry I we Wrocławiu. Świątynia jednak nie spodobała się Bogom więc Pan śpiewając o Nieszczęśliwej Miłości wyniósł się i założył Jeleniów-Hirsau w Badanii, na przewłoce Dunaju i Renu, który był potrzebny dla handlu żelazem Brdneńskim.

Po zbudowaniu Hirsau, którego świątynie zachowały się, mojry namówiły jednak Pana by wrócił do swej matki, gdzie panował długo i szczęśliwie. We Wrocławiu były 2 świątynie w stylu Hirsau: na zamku Książęcym-Uniwersytecie i Ołbinie, który został rozebrany przez niemiecki patrycjat jako Polska Ściana Płaczu.

Świątynie Pana były z szarego granitu sobótczańskiego, których nieco jajowate kolumny transportowano torem bobslejowym, natomiast hala kolumnowa z czerwonego granitu kłodzkiego na zamku Piaskowym była STARSZA, bo Apolla. Z Panem łączę też katedrę I w Poznaniu, którą rozebrał Lyrkos by wznieść katedrę OBECNĄ.

Znajomy mówił mi, że Węgrzy i Rumuni uważają Pana za SWEGO herosa, opowiadając o nim różne historie. Nie wiem jednak, czy chodzi tu o Pana z Wrocławia czy Grakcha I, który w Azji Mniejszej wystąpił jako protektor Ptolemeuszy przed Seleucydami i dał się sportretować na latarni Faros jako Pan Lasów w ELEKTRYCZNEJ aureoli?

https://eloblog.pl/sudety-w-czechach-jakie-sudety-w-czechach-nie-ma-sudetow/

Nazwa SUDETY to po grecku Góry Żelazne. Ponieważ złoża magnetytów występowały w Sudetach Dolnośląskich: Jelenia Góra, Kowary, Góry Żelazne k. Kłodzka to Czechom nazwa ta nic nie mówiła, toteż zachowali nazwę chalibską: Góry Ryfejskie czyli SKALISTE. W tradycji bliskowschodniej Chalibowie uchodzą za WYNALAZCÓW metalurgii żelaza. Było to zlikwidowane przez Ariów w XXII wieku pne zagłębie Brdneńskie, po którym pozostał zamek Karlsztejn, wcześniej BRDNON.

Tak jak Osobowiczanie wezwali z Cieszyna Apolla tak APOLLONICZANIE wezwali z Badenii Pana, gdy poczuli się zagrożeni przez Chalibów.

Daina Kolbuszewska (Poznań), NAJSTARSZY POLSKI KOŚCIÓŁ – W Poznaniu zostały odkryte pozostałości kaplicy ufundowanej przez żonę Mieszka I – Dąbrówkę. To najprawdopodobniej pierwsza chrześcijańska świątynia, jaka powstała na ziemiach polskich; Gazeta Wyborcza, 5 maja 2006

W trakcie protestowania przeze mnie odbudowy zamku Staromiejskiego w Poznaniu media ogłosiły znalezienie przez prof. Hannę Koćkę-Krenz na Ostrwie Tumskim w Poznaniu zespołu PALATIALNO-ROTUNDOWEGO jako pałacu Mieszka I z I polską kaplicą chrześcijańską DOBRAWY. Oprotestowałem to jako Wartownię z forteczną Sypialnią Chęsy, po wypędzeniu go z Krakowa przez Erychtonosa, czyli że obiekt byłby 6 tysięcy lat starszy.

Pani Profesor przybył z pomocą zespół georadarowy z Wrocławia, pod kierownictwem Prof. Derwicha – wobec czego ja po rozparzeniu sprawy zawnioskowałem, że zespół I na Ostrowie Poznańskim został zbudowany przez Pana z Wrocławia. Wygląda, że Wartownię zbudował Pan a rozebrał ją Posejdon, żeby wznieść grobowiec dla SIEBIE, który to grobowiec Posejdona zburzyła DOBRAWA czeska na mauzoleum dla siebie, które STOI.

Teraz jednak uważam, że Palatium na Ostrowie poznańskim zbudowali CHALIBIOWIE dla załogi Okupacyjnej.

Prof. Derwicha, SPECJALISTĘ OD ARCHITEKTURY PIASTOWSKIEJ, znam jako komisarza jaruzelskiego na UWr, do którego zwróciła się w mej sprawie dr Skowrońska. Jeszcze jako doktorant firmował on SKARB WIŚLAN, który załatwiono formułą, że PIES SZCZEKA A KARAWANA IDZIE DALEJ – wobec czego Ali Agca strzelił papieżowi w brzuch, co karawanę ze Złotem Afrykańskim ZATRZYMAŁO. Ja tu jestem Na Prawie, gdyż domagałem się badań dendrologicznych, bo Skarb odkryto pod palisadą Okołu, którą trzeba zbadać DENDROLOGICZNIE.

Ojcem Pana był Hermes, co kojarzy go z pomorskimi HERMIONAMI - handlarzami bursztynu. Niemiecki HERR to Kaszub, albo Hera z Pragi ??? W związku z odkryciem tunelu Szkocka-Turcja, sprzed 12 tysięcy lat wypływa sprawa, że według historiografii greckiej Ateńczycy byli HOŁDOWNIKAMI Pana z Gdańska od roku 7118 pne. W Siedmiogrodzie znaleziono DZIAŁAJĄCĄ technikę elektryczną i nuklearną sprzed kilkunastu tysięcy lat, którą zakupili Na Pniu Amerykanie - żeby ją UKRYĆ.

Kiedyś widziałem wizualizację Imperialnego Zamku WAZÓW w Cieszynie. Znaczy to, że Władysław Waza chciał zbudować Pałac Imperialny na miejscu zamku Przedromańskiego, toteż myślałem, że Przedromański zamek cieszyński został rozebrany przez Wazów, ale przeczytałem, że rozebrano go w połowie XIX wieku.

Zamek Cieszyński zbudowano ze względu na Śmietanę Hematytową w Jurze, którą zabezpieczono ZAMKAMI. Zrobili to prawdopodobnie Chalibowie, którzy połakomili się też na Wielką Sól Przemyską, ale podczas budowy zamku Przemyskiego doszło do POWSTANIA, które ogarnęło też Kielecczyzną, a budowa KRASICZYNA i katedry IMPERIALNEJ świadczy o opanowaniu Metalurgii Cieszyńskiej, co było WARUNKIEM Założenia Chin.

Pan otrzymał ZAPROSZENIE do Apollonii, gdy budował katedrę w Trewirze, bo chcąca go Przeprosić za WYGNANIE matka przysyłała mu stal Zbrojeniową. Opuścił budowę a w Apolloni wystąpił nie tylko przeciw Chalibom, ale i CIESZYNOWI. W sojuszu w baronami Wielkiej Miedzi Kieleckiej zlikwidował właściwie metalurgię Cieszyńską opanowaniem zamków jurajskich, przeniósł metalurgię stali Stopowej do Kielc, gdzie zbudował sobie zamek na Kadzielni – obecnie KARCZÓWKA i prawdopodobnie na kulminacji Ogrodu Botanicznego podjął budowę świątyni Imperialnej SĄD na planie opuszczonej katedry trewirskiej

Nazwa Kielce oznaczała KŁY MAMUTA a Kadzielnia pochodzi od KADZIDŁA, którym był do Saby i Salomona bursztyn kopalny.br/>
LUKSUSOWY grobowiec Pana na wrocławskim Ołbinie z cegiełki bizantyjskiej układanej w „jodełkę” był rozbierany z „pietyzmem” – jakby robotnicy Płakali ??? Po zdjęciu posadzki ciało wyrzucono z sarkofagu na aluwialny piasek i przykryto gruzem rozbiórkowym, który zniwelowano. Rozbiórki mógł zlecić ścigający Chęsę Erychtonos.

Cytadelę Kielecką rozebrali Rosjanie, zgodnie z wiedeńską konwencją o Niefortyfikowaniu Granicy a faktycznie Przeciw Polakom.

Wydaje mi się, że udało mi się rozwiązać GENEALOGIĘ najstarszej dynastii na ziemiach polskich. Pan porzucił budowę katedry w Trewirze na wieść o zagrożeniu Wrocławia przez Chalibów, gdzie powrócił z dorastającym synem Uranosem. Doszło do wojny, w której Pan zajął Olimpion, gdzie nadał Bublince godność Wielkiej Bogini, i zostawił Uranosa jako gubernatora. Bublinka urodziła Bublina a Pan wyniósł się z Apollina-Wrocławia do Kielc, gdzie dochował się III syna Karcza.

Po śmierci Pana – pochowanego na wrocławskim Ołbinie – Uranos uznał się za Jedynego Spodkobiercę i podjął walkę z Karczem, ale zajął tylko Duczę, gdzie zbudował WAWEL. Chcąc zbankrutować Karcza zajął potem Zagłębie Lubelskie, gdzie jest węgiel KOKSOWY, ale Karcz zajął Górny Śląsk, gdzie w Rudzie też jest węgiel Koksowy, skąd się usunąć nie dał. Uranos wezwał na pomoc Chalibów, których przyprowadził Bublin – skąd nazwa zamku BOBOLEC.

Uranos zawarł Pokój z Karczem, dzięki czemu osadził na Olimpionie starszego syna Kroka-Kronosa jako Wielkorządcę z pominięciem Bublina, a wybierając się z kochanką na Ural, w trakcie czego założył Białokamienną Moskwę, zostawił w Duczy Chrona-Chronosa. Otóż Krok, chcąc zalegalizować swój status w Olimpionie, wydał najstarszą córkę za syna Bublina Chęsę, zaś najmłodszą ATENĘ wysłał do Bratysławy.

Po zamordowaniu Uranosa przez Chrona-Chronosa Krok wygnał Chrona z Duczy, który uciekł do Kazimierza-Dolnego, skąd WŁADAŁ Lubelskim Węglem. Krok opanował też po Karczu Kielce i zbudował Tum Łęczycki jako MODEL katedry wawelskiej na mauzoleum Uranosa, którego grobowcem była krypta ŚWIĘTEGO LEONARDA. Po anektowaniu przez Kroka rudy ŁĘCZYCKIEJ Chron-Chronos musiał się wynieść do Płocka, gdzie zbudował Metalurgię Płocką, na szwedzkiej rudzie i lubelskim węglu.

Krok rządził w Duczy 12 lat, w trakcie czego Ducza stała się Krokowem II, który dla odróżnienia od Krokowa-Pragi zaczęto zwać KRAKOWEM. Krok został zamordowany przez swego zięcia CHĘSĘ-HANYSA-HANZĘ-HANSA-AMFIKTIONA, który gościł w PŁOCKU króla Tratessu-Tangeru BrAHUSA, z którym podpisał konwencję na DOSTAWY żelaza i stali do Iberii i Berberii, wobec czego podjął budowę przy pomocy muratorów iberyjskich kremlinów kieleckich jako STALOWNI, która zachowały się jako klasztory cysterskie, gdyż są przy strugach energetycznych. W ten sposób architekturę Przedromańską zastąpiła u nas ROMAŃSKA. Ciekawe jest to, że SĄD w Kielcach (Pana) był kolumnowo-wieńcowy a WALHALLA w Bydgoszczy (Karcza) konchowo-łukowo-wieńcowa, skąd wnosiłem, że Karcz nie miał dostępu do Granitu z powodu wojny z Uranosem.

Istotne jest też to, że Krok i Chęsa nie władali Płockiem, który budował wapieniem budowlano-drogowym z Kazimierza Dolnego Chron-Chronos, wobec czego Chęsę i B(r)ahusa musiał gościć w Płocku Chronos lub jego następca, którym mógł być Chejron – budowniczy STONEHENGE.

Chęsa został wygnany przez syna Ateny i Hefajstosa ERYCHTONOSA, który – nie mogąc zdobyć Poznania – zbudował palatium Lednickie, zaś Chęsa Romańską Farę POZNAŃSKĄ. Doszło jednak do ugody, na mocy której Chęsa dał Erychtonosowi prawobrzeże Odry i Nysy Łużyckiej za Bohemię jako OJCOWIZNĘ. Chęsa-HANZA zbudował sobie tam mauzoleum w postaci Rotundy Hradczańskiej.

To że Stonehenge było budowane przez POLAKÓW świadczy też tytuł WŁADCA PIERŚCIENI, które były WALUTĄ Wielkiej Miedzi Kieleckiej, aż do wprowadzenia przez Prawdziców srebrnej monety arabskiej z Samarkandy.
 
 
« powrót|drukuj